Hoe gaan wij te werk?

Fase 1

Wij stellen u eerst een aantal vragen:

 • Wat is het doel van de filmproductie?
  • Gaat het om patiënten die een bepaald geneesmiddel gaan gebruiken zo goed mogelijk voor te lichten teneinde de therapietrouw te bevorderen en het effect van het geneesmiddel te maximaliseren,
  • gaat het om een bepaald gezondheidsprobleem onder de publieke aandacht te brengen, of
  • gaat het om scholing van studenten en professionals te optimaliseren door gebruik te maken van film en 3D animatie?
 • Wie is de doelgroep? Wie zijn uw potentiële gebruikers? Zowel de uitstraling van de film, als het informatief gehalte zijn van groot belang. Daarbij is ook de taal en het cultuuridioom van de potentiële kijker van belang.
 • Via welke media zal de filmproductie gepresenteerd worden? Dit is van belang om de uiteindelijke grootte van de filmfiles te bepalen. Er zijn vrijwel onbeperkte mogelijkheden:
  • DVD
  • BluRay
  • Videobrochure waarin een LCD scherm
  • Datadragers met grote opslagcapaciteit voor bijvoorbeeld hoorcolleges
  • Webtoepassingen
  • YouTube kanalen, Adobe viewer, etc.
 • Wat heeft de opdrachtgever zelf aan huisstijl en beeldmateriaal voorhanden en in hoeverre kunnen wij aansluiten bij deze huisstijl?
 • Niet onbelangrijk! Wat is uw budgetruimte met inachtneming van bruikbare mediabestanden die u zelf reeds ter beschikking heeft.

Fase 2

Als al onze vragen en de eventueel daaruit voort vloeiende vragen zijn beantwoord kunnen wij op basis van duur en complexiteit een aantal voorstellen maken. Wij werken minimaal in full HD kwaliteit.

Indien wij overeenstemming hebben over een - of meerdere van de voorstellen maken wij een moodboard dat aan u wordt voorgelegd. Het moodboard geeft, zoals de naam al zegt, het gevoel dat de filmproductie moet uitstralen weer.

Bij overeenstemming over het moodboard wordt een script gemaakt Dit script wordt aan u voorgelegd en waar nodig bijgesteld. Het script vormt het framework van de feitelijke filmproductie.

Op basis van het definitieve script wordt een storyboard gemaakt waarbij de verschillende scenes op schematische wijze zijn weergegeven. Dit wordt eveneens met u doorgesproken en waar nodig bijgesteld.

In deze fase wordt tevens de eventueel benodigde 3D animatie met u besproken en op welke plaatsen binnen de productie de 3D animatie een plaats dient te krijgen.

Nu kunnen wij definitief de draaidagen, de benodigde camera’s en geluidsapparatuur, het licht, alsmede de grip (statieven, sliders, dolly’s, steadycam, camerakraan, etc.) en het filmproductie personeel vaststellen. Het kan zijn dat u ervoor heeft gekozen opinion leaders en wetenschappers op locatie te interviewen. Daarvoor zullen ook afspraken moeten worden gemaakt en previews op locatie voor een optimaal resultaat.

Het is nu tijd voor het ontwerp van de productie (production design). De productie ontwerper creëert het gevoel van de film door de keuze van locaties, rekwisieten (props) en de kleding van de acteurs. Daarna zullen de locaties, rekwisieten en garderobe worden gehuurd, geleend of gekocht.

De keuze van de hoofdrolspelers vindt plaats overeenkomstig het productie ontwerp en de filmdirectie.

De uitgekozen hoofdrolspelers worden aan u voorgelegd ter goedkeuring.

Indien noodzakelijk wordt de filmset voorbereid door zogenaamde “Riggers”. Het filmdecor wordt ontworpen en opgebouwd overeenkomstig het productie ontwerp.

Er is een intensief overleg met de 3D animatoren waarbij het van belang is om de 3D content zo adequaat - en natuurgetrouw mogelijk en anatomisch - en fysiologisch correct weer te geven.

Tussentijds voert de film director en zijn/ haar staf een omvangrijke administratieve taak uit door elke mogelijke scene op te splitsen en te beschrijven in zogenaamde “Breakdown formulieren”, met behulp hiervan weten crew en acteurs voor elke scene wat er van hen verlangd wordt. Tijdens dit proces wordt ook de scene sequentie vastgesteld, de volgorde waarin de verschillende shots plaatsvinden om de workflow te optimaliseren.

Tijdens de draaidagen bent u van harte welkom om mee te kijken naar het feitelijke filmproductieproces. Eventueel kunnen wij voor u zogenaamde “Behind the Scenes” filmfragmenten of foto’s maken voor op uw website of in andere reclame uitingen zoals uw bedrijfskrant.

Nadat alle opnames zijn gemaakt wordt er een voorlopige edit gemaakt. Deze wordt wederom aan u voorgelegd. Deze voorlopige edit is nog zonder de eventuele voice over (door een commentaarstem bij de filmbeelden gesproken teksten) en de voor de dynamiek van het geheel benodigde muziekfragmenten.

De voice over kan de filmproductie inhoudelijk ondersteunen. Vaak spreken de beelden voor zich, maar juist bij complexe informatieoverdracht is een voice over onontbeerlijk tenzij er sprake is van een interview van een deskundige.

De muziek speelt bij de filmproductie een onderscheidende rol. Deze ondersteunt de gevoelswaarde, zorgt voor de juiste spanning en trekt waar nodig extra aandacht van de kijker. Dit verbetert de informatieoverdracht.

Zowel de voice over als de muziek zullen ter goedkeuring aan u worden voorgelegd.

Bij een akkoord over de voorlopige edit vindt de definitieve edit plaats waarbij tevens de eventuele goedgekeurde voice overs en muziekfragmenten zijn opgenomen.

De definitieve film wordt u aangeboden op de van tevoren afgesproken beeld- en geluidsdragers.

Soms vindt er in opdracht van de klant nog een postproductie plaats als het bijvoorbeeld nodig is om gebruikers, zoals medisch specialisten, uit te nodigen om een voorlichtingsfilm te gaan gebruiken. Er kan dan een filmtrailer of teaser worden gemaakt waarin de informatie van de filmproductie gecondenseerd, in pakkende beelden, wordt weergegeven.