Medische multimedia projecten

Patientenvoorlichting projecten

Depressie project

Dit fragment is een onderdeel van een door ons in 2011 voor Servier Nederland Farma BV geproduceerde psychoeducatie film. Het doel van deze film is patiënten die het antidepressivum Valdoxan krijgen voorgeschreven te informeren over de achtergronden van een depressie en een bijdrage te leveren aan een juist medicijngebruik.

Lees meer >>
ADHD project

In 2014 produceerden wij een psychoeducatie tool ten behoeve van de behandeling van ADHD bij volwassenen voor Lilly Nederland BV. Deze voorlichtingsfilm is begin 2015 aan psychiaters en patiënten ter beschikking gesteld. Om de aandacht vast te houden is de meer technische informatie doorvlochten met alledaagse drama's die kunnen optreden bij onbehandelde ADHD. Voor de kijker zowel herkenbaar als tragi-komisch. Door bij de stemming van de beelden passende muziekfragmenten wint het geheel aan kracht en attentie waarde. Dit fragment laat zo'n tragikomische gebeurtenis zien.

Lees meer >>
ADHD project

Dit fragment toont de neurofysiologie in 3D geanimeerde beelden van de psychoeducatie tool, voor de behandeling van volwassenen met ADHD door middel van Strattera, die niet eerder zijn vertoond.

Lees meer >>

Publiek bewustzijn projecten

Vitamin D project

Het vitamine D project is opgezet om het publiek voorlichting te geven over de noodzaak een goede vitamine D status in stand te houden in gebieden waar de zon gedurende de wintermaanden te weinig kracht heeft om via de huid voldoende vitamine D aan te maken.

Lees meer >>
Vitamine D project making of

Bekijk de trailer van de making of van de video van het vitamine D project.

Lees meer >>

Wetenschappelijke onderwijs projecten

Momenteel ontwikkelen wij voorstellen voor een scholingsprogramma ter ondersteuning van de medische opleiding op Universiteiten in Turkije.