Wetenschappelijk onderwijs programma’s

Wetenschappelijke scholingsprogramma’s zijn hoorcolleges op afstand. Deze zijn onder andere bestemd voor buitenlandse universiteiten en hogescholen, maar ook voor het trainen van gezondheidswerkers in het veld.

In het algemeen zal vanwege het internationale en toegankelijke karakter gekozen worden de hoorcolleges en de interviews te laten plaatsvinden, eventueel met ondertiteling, in de voertaal Engels.

Waar ondersteuning voor de inhoud is vereist kunnen filmfragmenten worden ingezet om casuïstiek te verduidelijken en slides en 3D animaties ter illustratie van het te presenteren onderwerp.

Voor specifieke onderwerpen kunnen deskundigen, opinion leaders en wetenschappers, worden geïnterviewd om “State of the art” wetenschappelijke inzichten toe te lichten.

Om de interactie te bevorderen zal een Q&A module kunnen worden opgenomen, waarin studenten en collega professionals vragen kunnen stellen ter verheldering van de wetenschappelijke inhoud.

De hoorcolleges zullen zodanig worden vormgegeven dat de kennis aan student en professional, optimaal wordt overgedragen.
Daarbij zullen de op de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebaseerde hoorcolleges veel dynamische en spannende bewegende beelden bevatten en voorzien zijn van begrijpelijke en goed verstaanbare uitleg en ondersteunende muziek om de aandacht voldoende vast te houden op momenten waar deze anders zou dreigen te verslappen, teneinde een optimale kennisoverdracht te bewerkstelligen.
Deze nieuwe vorm van presentatie van complexe en veelal moeilijk te doorgronden inhoud biedt meer dan geschreven of gesproken tekst alleen.

Momenteel ontwikkelen wij voorstellen voor diverse landen. Of het nu gaat om bijscholen van verpleegkundigen in derde Wereldlanden of om sophisticated hoorcolleges op buitenlandse universiteiten. Wij zijn graag bereid met u mee te denken om de kennisoverdracht te optimaliseren.