Patienten voorlichting

Een behandeling is alléén effectief als de patient gelooft dat het hem/haar zal helpen de ziekte te overwinnen. Soms moeten patienten ook hun omringende systeem, zoals familie en vrienden, overtuigen.
Hoe dan ook, als de patient en het omringende systeem bewust zijn van de oorzaak van een ziekte, de factoren die bijdragen tot het in stand houden ervan en het werkingsmechanisme van een voorgestelde behandeling kan er grote winst worden geboekt. De behandeling kan winnen aan effectiviteit, ziekte onderhoudende factoren kunnen beter worden geelimineerd en ziekte bij anderen kan wellicht worden voorkomen. Indien multimedia op de juiste wijze worden gebruikt, daarmee bedoelen wij dat moeilijk te doorgronden medische zaken vertaald worden in begrijpelijke filmbeelden en 3D animatie, kan naar onze mening het behandel effect vergroot worden.

Omdat het gebruik van multimedia ter ondersteuning van een behandeling nieuw is heeft er weinig specifiek wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden waarmee het effect daarvan wordt aangetoond. Het enige onderzoek dat wij tot nu toe hebben kunnen vinden betreft patienten voorlichting door middel van brochures. De resultaten van deze onderzoeken zijn veelbelovend.

Wij hebben een film geproduceerd die in de spreekkamer kan worden gebruikt om patienten voor te lichten over depressie en de behandeling daarvan.