Publiek bewustzijn

Voorkomen is beter dan genezen. Als ziekte kan worden voorkomen door adequate gezondheidsvoorlichting dan kan dit bijdragen tot het welzijn van mensen. Het kan ook de gezondheidsconsumptie doen dalen.
Indien het publiek bewustzijn over bepaalde gezondheidsonderwerpen wordt vergroot op een onderhoudende en begrijpelijke manier kan dit uitstijgen tot een populair niveau. Dit kan een groter effect teweeg brengen dan de documentaires waarmee wij tot nu toe bekend zijn.

Een voorbeeld van zo’n project is het vitamine D vogelmigratie project. Wij gebruiken het bijzondere verhaal van de lange afstand migrerende boerenzwaluw om de noodzaak van vitamine D voor mensen te verhelderen. Het tot de verbeelding sprekende avontuur van de boerenzwaluw, die wij volgen van Noord Europa tot in het hart van Afrika, dient als een raamwerk om de oeroude mechanismen die ook de vitamine D status in mensen beïnvloeden te vertalen. Daar het menselijk gedrag slechts in enkele decennia is veranderd is er een noodzaak om onze veranderde leefstijl te wijzigen om gezond te blijven.

Daarom is dit project, waarin de sterke overlevingsdrang van een klein vogeltje wordt gevolgd en becommentarieerd wordt door wetenschappers op verschillende terreinen, biologisch en medisch, van groot belang voor de gezondheid van mensen in de komende decennia.