Medical Education Projects

Patient Educational projects

Depression project

This film clip is part of a psychoeducation film we produced for Servier Nederland Farma BV in 2011. The aim of this film is to inform patients who start with a prescription of Valdoxan on the facts of depression and the correct use of this medicine.

Read more >>
ADHD project

In 2014 we produced a psychoeducation tool in benefit of the treatment of adults with ADHD for Lilly Nederland BV. This health education film has been made available to psychiatrists and patients from the beginning of 2015. In first instance by means of a video brochure, the Strattera Startpackage. The aim of this education film is to inform adult patients that have been diagnosed with ADHD and will start with the medicine Strattera extensively on prevalence, risks in development and daily functioning, the underlying neurophysiology, the mode of action of the medicine and the possible side effects of Strattera, but also the consequences of participation in traffic and current government regulation for this in the Netherlands.

Read more >>
ADHD project

This fragment of the psychoeducation tool shows the neurophysiology in 3D animated images that have never been shown before.

Read more >>

Public Awareness projects

Vitamin D project

The vitamin D project has been started to raise the public awareness about maintaining a good vitamin D status in areas where during the winter months the Sun has too little power to make enough vitamin D through the skin. We followed the barn swallow because this migratory bird has some interesting characteristics that may be able to answer questions about healthy ageing and longer life.

Read more >>
Vitamin D project making of

Watch our trailer of the making of the vitamin D project movie.

Read more >>

Scientific educational projects

Currently we make propositions for an education program to support medical training in universities in Turkey.

Psychoeducatie Depressieve stoornissen

Dit fragment is een onderdeel van een door ons in 2011 voor Servier Nederland Farma BV geproduceerde psychoeducatie film. Het doel van deze film is patiënten die het antidepressivum Valdoxan krijgen voorgeschreven te informeren over de achtergronden van een depressie en een bijdrage te leveren aan een juist medicijngebruik. Door gebruik te maken van 3D animatie, zoals in dit fragment, is de patiënt beter in staat een "mindmap" te maken van het werkingsmechanisme en de onderliggende neurofysiologie. Hiermee is niet alleen de therapietrouw gebaat door een sterkere bewustwording, maar wellicht ook het effect van de farmacotherapeutische behandeling zelf.

Door in deze film te kiezen voor een maatschappelijk succesvol hoofdrolpersonage (in dit fragment niet getoond) wordt beoogd te destigmatiseren. Het wegnemen van het belangrijkste vooroordeel "depressieve patiënten zijn losers", draagt bij aan een betere maatschappelijke acceptatie van deze ernstige aandoening.